V NIEDZIELA Wielkanocna – 10.05. 2020

  8.00

Za + rodziców Irenę i Stanisława Hędrzak w rocz. śmierci

10.00

Za + rodziców, braci, siostrę i + z pokr. z obu stron z rodziny Sowa i Anioł

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Romualda Sokolińskiego z okazji 70 rocz. urodzin; dla Elżbiety Puc z okazji 97 rocz. urodzin z bł. dla ich rodzin

16.15 – Nabożeństwo majowe

17.00

Za + Helenę i Waleriana Toczko, + dziadków z obu stron