V Niedziela Wielkanocna – 14.05. 2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla ks. Roberta i ks. Proboszcza w dniu rocznicy święceń kapłańskich

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Barbary i Romana Wójcik z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Anny i Mariana z okazji 31 rocz. urodzin; dla Heleny Marciniak z okazji 91 rocz. urodzin i dla Janiny i Zuzanny z okazji urodzin; dla Mateusza Rduch z okazji 7 rocz. urodzin i Andrzeja Rduch z okazji 5 rocz. urodzin; dla Marka Szymańskiego z okazji imienin; dla wnuczki Sandry o szczęśliwe rozwiązanie i o bł. dla Adama i córki Anastazji z bł. dla wszystkich rodzin;

17.00

Za + męża Władysława Przytockiego w 24 rocz. śmierci i + z pokr.

Koncert Maryjno – Papieski w wykonaniu Jacka Kieroka i Zespołu