V Niedziela Zwykła – 5.02.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + Tadeusza Mazur

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Jolanty Szymańskiej z okazji 38 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog: dla Mikołaja Miczka z ok. 10 rocz. urodzin i Bartłomieja Miczka z ok. 13 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

17.00

Za + rodziców Janinę w 3 rocz. śmierci i + Józefa Czarneckich, + męża Władysława Przytockiego i + z pokr. z obu stron