VI Niedziela Wielkiego Postu – 14.04.2019 – Niedziela Palmowa

    7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Marka Łęczyńskiego z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Iwony Gładka z okazji 55 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Gabrieli Florek z okazji 60 rocz. urodzin; dla Joanny Schön z okazji 40 rocz. urodzin i męża Rafała z okazji 43 rocz. urodzin; dla Jędrzeja z okazji 26 rocz. urodzin; dla Julii Słaby z okazji 15 rocz. urodzin; dla Jakuba Jurewicz z okazji 9 rocz. urodzin; dla Gertrudy i Juliana Juszczyk z podz. za przeżyte lata; dla dzieci, wnuków i prawnuków od babci Małgorzaty oraz dla Jakuba Pociecha z okazji roczku

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + Urszulę Sobel i + z rodziny