VI Niedziela Zwykła – 12.02.2017

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o bł. dla Konrada Golombek z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00 – Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o bł. i zdrowie dla Eleonory Szwej z okazji 85 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł: dla Jakuba Dara z okazji 13 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

17.00 – Za + Tadeusza Mazur