VIII Niedziela Zwykła – 3.03.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i błog. dla Kazimiery Wójcik z okazji 80 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i błog. dla Magdaleny Dederko z okazji 18 rocz. urodzin, dla Mateusza Dederko z okazji 11 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Łukasza Fitas z okazji 43 rocz. urodzin; dla Adriana Mrozek z ok. 40 rocz. urodzin; dla Emilii Konstancji Augustyniak z ok. 11 rocz. urodzin oraz dla Aleksandra Pluta z ok. roczku z bł. dla wszystkich rodzin

15.00Koronka do Boż. Mił. i adoracja Najśw. Sakr. zakończona błog. Sakr.

17.00

Za + męża Wojciecha w 10 rocz. śmierci i + z pokr.