Wielka Środa – 12.04.2017

  8.00

Za + mamę Urszulę Sulimir w 1 rocz. śmierci
Modlitwa do św. Józefa opiekuna

18.00

Za + Urszulę Sobel i + z rodziny