Wielka Środa – 17.04.2019

  8.00

 Za + Ryszarda Matysiak
Modlitwa do św. Józefa opiekuna

18.00

Za + męża i ojca Tadeusza Sadowskiego, + Barbarę Jachnik i + z pokr.