Wielka Środa – 23.03.2016

8.00

Za + Szczepana Postawa – Modlitwa do św. Józefa opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

I – Za + męża Czesława Mroczek, + brata Stanisława
II – Za + męża Jana Ostrowskiego i + rodziców