Wielka Środa – 8.04.2020

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu
 I – Za + rodziców chrzestnych: Stanisława, Ludwikę, Józefa, Bronisławę i + z pokr.
II – Za + mamę Teresę Dara i + męża Jerzego