Wielki Czwartek – 9.04.2020

Dzień upamiętniający ustanowienie przez Jezusa Eucharystii w czasie Ostatniej Wieczerzy. Za dla kapłanów i kleryków ten dzień symbolizuje ustanowienie sakramentu kapłaństwa.

Msza św. odprawiana prywatnie przez księży bez udziału ludu
MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ