Wielki Piątek Męki Pańskiej – 10.04.2020

Wielki Piątek, to celebracja zbawczej śmierci Chrystusa. W tym to dniu Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha (1 Kor 5, 7). W liturgii Kościół rozważa mękę swojego Pana, modli się o zbawienie całego świata, adoruje krzyż i wspomina swoje narodziny z przebitego boku Zbawiciela.

Ceremonie odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu

Droga Krzyżowa
LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ

I-szy dzień nowenny do Miłosierdzia Bożego