Wielki Piątek Męki Pańskiej – 2.04.2021

8.00 – 18.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy

8.00 – Ciemna Jutrznia

10.00 – Droga Krzyżowa z modlitwą za ++ zalecanych

15.00 – Godzina Miłosierdzia – I – szy dzień Nowenny do Bożego Miłosierdzia

19.00 – LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ

22.00 – Zakończenie Adoracji Najśw.  Sakr. przy Bożym Grobie

            Okazja do spowiedzi:  od   8.00 do 10.00  i  od 18.00 do 18.50