Wielki Poniedziałek – 10.04.2017

  8.00

O radość wieczną dla ofiar katastrofy Smoleńskiej

18.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Mateusza Butowskiego z okazji 30 rocz. urodzin oraz Moniki i Sebastiana Butowskich z okazji 15 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny