Wielki Poniedziałek – 21.03.2016

8.00

I – Za + Edytę Szycko w 8 rocz. śmierci
IIIntencja wolna

18.00

Za + Elżbietę i Jerzego Dzięba i + z pokr. o radość wieczną