Wielki Poniedziałek – 26.03.2018

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą dla Joachima Sieroń z ok. 80 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00

Za + Elżbietę Zimmer