Wielki Poniedziałek – 29.03.2021

8.00

Za + Tadeusza, Emilię, Andrzeja, Zofię i + z rodzin Wawrzyczek i Grądziel – Adoracja Najśw. Sakr. do 9.00

18.00

Za + Małgorzatę Gamoń