Wielki Poniedziałek – 6.04.2020

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu
I -Za ++ Stefanię Kycia, męża Ryszarda i Jana, Alfonsa i Julię Gawron, syna Herberta, zięcia Helmuta i z pokr.
II – Za + Edmunda Zimnickiego w 8 rocz. śmierci oraz + rodziców i dziadków