Wielki Wtorek – 16.04.2019 – Dzień Papieski

   8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla ks. Roberta w dniu 40 rocz. urodzin
II – Za + Marię i Władysława Zięba i + rodziców z obu stron

 Nowenna do św. Jana Pawła II z oddaniem czci Jego relikwiom

18.00

Za + Edwarda Brzezina, + teściów, + rodziców i + z rodzin Janys i Brzezina