Wielki Wtorek – 7.04.2020

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu
 I – Za + Danutę Korczyńską
II – Za + rodziców Krystynę i Stanisława Kuroś