Worek – 18.06. 2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Barbarę Bazieluch w 1 rocz. śmierci i + z rodzin Bazieluch i Górskich
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Za + Andrzeja Wnuka w 2 rocz. śmierci i + z pokr.