Worek – 25.06. 2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Janinę i Juliana Fydę i + dziadków z obu stron
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa