Worek – 4.06. 2019 – Dzień powszedni

  8.00

Intencja wolna
Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Za + męża Eugeniusza Sowiżrał, + Marię i Antoniego Strzeleckich, + Teofilę i Marcina Sowiżrał, + Janinę i Władysława i + z pokr,