Wtorek – 17.03.2020 – Dzień Powszedni

od 8.00 do 9.00 i od 18.00 do 19.00 – Adoracjia Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu (sine populo)

 I – Do Mił. Boż. z podz. i z prośbą o zdrowie i bł. dla Teresy Wrzesień z ok. 75 rocz. urodzin z bł. dla męża Józefa z okazji imienin i dla dzieci z wnuczką
II – Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii