Wtorek – 19.04.2016 – Dzień Powszedni

8.00

Za + rodziców chrzestnych Stanisława i Ludwikę, Bronisławę i Józefa i + z pokr.
Nowenna do św. Antoniego w intencji chorych

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Janiny Balcer
II – Za + Elżbietę Treffon w rocz. śmierci, + Alfreda i + z pokr.