Wtorek – 20.03.2018 – Dzień Powszedni

   8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże dla Agnieszki Mathauschek z okazji 79 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + męża Jana Ostrowskiego i + rodziców z obu stron

  9.30  – Nauka rekolekcyjna dla dzieci – klasy IV,V,VI, VII

11.00  – Nauka rekolekcyjna dla dzieci – klasy I,II,III;

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakr. Pokuty

18.00

Za + Elżbietę Zimmer

19.00Nauka stanowa dla osób samotnych, wdów i wdowców