Wtorek – 21.01.2020 – Wsp. św. Agnieszki – Dzień Babci

8.00

Za + Marię Jałowiecką w rocz. śmierci, + męża Jerzego, + Beatę Klama, + Pawła Klama i + z rodzin Polok, Jałowieckich i Klama