Wtorek – 22.11.2016 – Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

8.00

Za + rodziców Krystynę i Stanisława Kuroś i + z pokr.
Nowenna do św. Antoniego w intencji chorych

18.00

I – Do Mił. Bożego przez orędownictwo św. Cecylii z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. w dalszym życiu i posłudze dla naszego Chóru „Misericordia”, Dyrygenta i Organisty Pana Adama Żaak i ich rodzin
II – Za + brata Władysława Turskiego, + Danutę Fortuna w 1 rocz. śmierci, + rodziców Bronisławę i Mariana Turskich