Wtorek – 23.01.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Rudolfa Kusz z okazji 74 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II
– Za + rodziców Jana i Marię Kolorz, + rodzeństwo Manfreda Kolorz, + Fani Styra, + teściów Jerzego i Agnieszkę Kucza, + szwagierkę Rutę Lidke, + Monikę Budzik, + Teresę Woszek i dusze w czyśćcu cierpiące