WTOREK – 23.03.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Małgorzatę Gamoń

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakr. Pokuty

18.00

I – Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Tylek w miesiąc po śmierci
II – Za + męża Jana Łazowskiego w 21 rocz. śmierci, + mamę Eugenię, + teściów i + z pokr.

19.00Nauka stanowa dla panien i kobiet