Wtorek – 23.05.2017 – Dzień Powszedni

 8.00

Za + Leopolda Adamarek w 3 rocz. śmierci
Procesja do Krzyża, modlitwy błagalne o urodzaje

18.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Barbary Fejklowicz z okazji urodzin, dla Aleksandry Fejklowicz z okazji 9 rocz. urodzin i Wandy Galera z okazji 4 rocz. ur. z bł. dla całej rodziny
Nabożeństwo majowe