Wtorek – 4.04.2017 – Dzień powszedni

   8.00

I – Za + Stefanię Kycia, + mężów Ryszarda i Jana i + z pokr. 
II
– Za + męża Tadeusza Sałaban w 6-mcy po śm. od żony, dzieci, wnuków i prawnuków

9.30  – Nauka rekolekcyjna dla dzieci – klasy IV, V, VI

11.00Nauka rekolekcyjna dla dzieci – klasy I, II, III;

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakr. Pokuty

18.00

Za + mamę Zofię w 16 rocz. śmierci, + tatę Władysława, + rodzeństwo, + dziadków z obu stron, + teściów Stanisławę i Józefa i + z pokr.