Wtorek – 4.12.2018 – Wsp. św. Barbary, męczennicy

  8.00

Do Mił. Boż. za wst. św. Barbary w int. Górników, emerytów i rencistów górniczych  i ich rodzin, a także za ++ górników oraz w intencji Barbary Lasota z ok. rocz. urodzin i imienin z bł. dla rodziny

18.00Roraty:

Za + Dariusza Głowackiego