XI Niedziela Zwykła 12.06.2016

7.30 Godzinki o NMP

8.00

Za + rodziców Mariannę i Władysława Borela,+ rodziców Stanisławę i Stanisława Piekarz, + szwagra i + z pokr.

10.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i z prośbą o bł. dla Józefa i Janiny Chylińskich z ok. 40 rocz. ślubu z bł. dla rodziny
II – Za + żonę Krystynę Świgost w 2 rocz. śmierci

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł:

dla Elżbiety i Łukasza Gad z okazji 1 rocz. ślubu; dla Danuty Bula z okazji 60 rocz. urodzin; dla dzieci Sary Marii Sowierszenko, Szymona Krzysztofa Cofalik i Jacka Zbigniewa Słomka z okazji chrztu św. z bł. dla rodzin (chrzest po mszy św.)

16.30 – Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. dla Barbary i Marka Fischer z ok. 14 rocz. ślubu i Dominiki Żuk z ok. 14 rocz. urodzin z bł. dla rodziny