XI NIEDZIELA Zwykła – 13.06.2021- Dzień Fatimski

7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Juliana Juszczyk

10.00

Za + rodziców Janinę i Józefa Czarneckich, + Jana Gabriela Pałasza i + z pokr. z obu stron

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Janiny i Józefa Chylińskich z okazji 45 rocz. ślubu; dla Marty i Sebastiana Rduch z okazji 14 rocz. ślubu; dla Magdaleny Rduch z okazji 7 rocz. urodzin; dla Ewy Rduch z okazji 4 rocz. urodzin oraz dla rocznego dziecka Adama Rychlewskiego z bł. dla ich najbliższych

17.00

 Zb. za wst. Matki Bożej Fatimskiej: Z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Michała Czuga z ok. 35 rocz. urodzin; O zdrowie i bł. dla syna Szymona i jego rodziców Krystyny i Andrzeja; Za + Michalinę i Antoniego Świercz, + Juliana, Helenę, Józefę i Jana Grabowskich i + z pokr.; Za + Jana Knejski w 2 rocz. śm. i + Agnieszkę Knejską; Za + Andrzeja Posiadała, + rodziców Helenę i Mieczysława Pustułka; Za + ojca Janusza Kloc w 8 rocz. śm., + z rodzin Kloc i Sołtysik; Za + męża i ojca Macieja Sławińskiego w m-c po śm., + Jadwigę i Stanisława Krystyńskich, + Helenę, + Alicję, + Mariana, + Emila i Marię Szulc, + Krystynę i Jerzego,  Leszka Markiewicz; Za + mamę Janinę Piasny w 3 rocz. śmierci;

  18.00 – Różaniec fatimski o pokój i procesja światła z figurą MB Fatimskiej (prowadzi „Caritas”)