XI NIEDZIELA Zwykła – 14.06. 2020

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Szarloty i Norberta Gillner z okazji 35 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Józefa Kaleta z okazji 75 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Małgorzaty i Józefa Sobkowicz z okazji 40 rocz. ślubu; dla Barbary i Marka Fischer z okazji 18 rocz. ślubu; dla Dominiki Żuk z okazji 18 rocz. urodzin; dla Artura Gładysz z okazji 4 rocz. ślubu oraz dla Szymona Mikołaja Wodziński i Juliana Adama Sokół z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest św. po mszy św.)

17.00

Za + Romana, Leokadię, Janusza i Edziusia Masakowskich, + z rodzin Masakowski i Kita