XI Niedziela zwykła – 17.06.2018

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Krystyny i Waldemara Pietryga z okazji 25 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Marty i Sebastiana Rduch z okazji 11 rocz. ślubu z bł. dla córki Magdaleny z ok. 4 rocz. urodzin, dla córki Ewy z okazji roczku  i o bł. dla całej rodziny oraz modlitwa z podziękowaniem rodziców Agnieszki i Adama za dar życia Michała

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: Elżbiety Przywara z okazji 89 rocz. urodzin; dla Barbary i Marka Fischer z okazji 16 rocz. ślubu i dla Dominiki Żuk z okazji 16 rocz. urodzin; dla Anieli Denisiuk z okazji 68 rocz. urodzin; dla Aleksandry i Pawła Kubin z okazji 1 rocz. ślubu; dla Artura Jana Gładysz z okazji 2 rocz. urodzin; dla Julii Aleksandry Jurewicz z okazji roczku oraz Oliwiera Grzegorza Górowskiego z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin  (chrzest po  mszy św.)

17.00

Za ++ dziadków Mariannę, + synów Jana i Ludwika Sapota, + Maraiannę i Jana Sternakowskich,+ Krystynę i Stanisława Basińskich