XII NIEDZIELA Zwykła – 20.06.2021

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + Wenecjusza Wójcik w 3 rocz. śmierci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże dla Marianny i Edwarda Mrożek z okazji 50 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Anieli Denisiuk z okazji 71 rocz. urodzin; dla Zuzanny Górka z okazji 13 rocz. urodzin; dla Artura Jana Gladysz z okazji 5 rocz. urodzin oraz dla dzieci Jakuba Józefa Malik z okazji roczku i Igora Marcina Pęciak z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + Juliana Juszczyk (ostatnia gregoriańska)