XIII Niedziela Zwykła – 2.07.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + Jana Pilch i + rodziców Janinę i Franciszka Onyszkiewicz i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Tomasza Babak z okazji 49 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. Boże: dla Mariusza Charmułowicz z okazji 50 rocz. urodzin; dla Marii i Wojciecha o opiekę Bożą; dla wnuka Franka z podziękowaniem za łaskę narodzenia oraz dla Oskara Adama Kużownik z okazji roczku i Jocoba Józefa Minister z okazji chrztu z bł. dla rodzin (chrzest po mszy)

20.00

Za + Genowefę Jamroży w 1 rocz. śmierci