XIII NIEDZIELA Zwykła – 27.06.2021

7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże dla Elżbiety i Józefa Łagosz z okazji 45 rocz. ślubu, dla Anny i Olafa Jajszczok z okazji 10 rocz. ślubu i Magdaleny i Macieja Kowalik z okazji 5 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

10.00

Za + Andrzeja Grajek od chórzystów z dyrygentem Chóru „Miserricordia”

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Piotra Kąpała z okazji 64 rocz. urodzin; dla Małgorzaty i Tomasza z okazji 6 rocz. ślubu i syna Leona z okazji 3 rocz. z bł. dla ich najbliższych

17.00

Za + rodziców Wandę i Jana Jadczak i + dziadków z obu stron