XIII NIEDZIELA Zwykła – 28.06. 2020

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców Jana i Reginę Sładek i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Renaty i Jana Kłósek z okazji 40 rocz. ślubu i Marty i Roberta Kłósek z okazji 10 rocz. ślubu z bł. dla ich najbliższych

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Teresy i Andrzeja Wojewódka z okazji 45 rocz. ślubu; dla Piotra Kąpała z okazji 63 rocz. urodzin; dla Beaty Ciołek z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych

20.00

Za + męża, ojca i dziadka Józefa Mikuśkiewicz w 1 rocz. śmierci od żony i córek z rodzinami