XIII Niedziela Zwykła – 30.06.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + męża Władysława w 9 rocz. śmierci i żonę Irenę Baran, + teściów Sosnowskich, + rodzeństwo, + rodziców, + teściów i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Weroniki Golombek z okazji 18 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Jadwigi i Janusza Zarzyckich z okazji 40 rocz. ślubu;  dla Piotra Kąpały z okazji 62 rocz. urodzin i imienin; dla Piotra Niewięgłowskiego z okazji 60 rocz. urodzin; dla Jerzego Nosek z okazji 60 rocz. urodzin; dla Piotra Błaszczyk z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodzin Błaszczyk i Grzelak; dla Julii Anny Chrapkiewicz z okazji roczku oraz dla Marcina Kazimierza Prywińskiego i Antoniego Pawła Borowskiego z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + Jana Pilch z okazji urodzin i + z pokr.