XIV NIEDZIELA Zwykła – 5.06. 2020

7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Janusza Gurbiel w 6 rocz. śmierci, + rodziców i + teściów od żony z dziećmi

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Danuty i Tadeusza z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla ich najbliższych

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Natalii i Damiana Golombek z okazji 1 rocz. ślubu oraz w intencji syna Jakuba Jerzego Golombek z okazji chrztu św. z bł. dla całej rodziny (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + mamę Annę Nawrot w 7 rocz. śmierci i + babcię Martę od córki Marii