XIV Niedziela Zwykła – 9.07.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + mamę Marię Szkwarek w 2 rocz. śmierci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Jasia Jańczyk z okazji 7 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Ireny i Andrzeja Mieczkowskich z okazji 30 rocz. ślubu; dla Agnieszki i Aleksandra Ostrowskich z okazji 15 rocz. ślubu; dla Joanny i Rafała Schön z okazji 13 rocz. ślubu; dla Bożeny i Marka Kijonka z okazji 9 rocz. ślubu; dla Marioli i Tomasza Rolnik z okazji 4 rocz. ślubu i Kamila Rolnik z okazji 3 rocz. urodzin; dla Karoliny i Przemysława Frączek z okazji 3 rocz. ślubu; dla Sandry Zarzyckiej z okazji 32 rocz. urodzin i Anastazji Zarzyckiej z okazji 3 rocz. urodzin; dla Laury Fabjańczyk, Dominika Kijonka i Macieja Antoniego Wróbel z okazji roczku oraz dla Krzysztofa Rolnik z okazji chrztu z bł. dla rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Magdaleny i Klaudiusza Rajtor z okazji 35 rocz. ślubu z bł. dla rodziny oraz za + rodziców Krystynę i Józefa, i + Witolda