XIX Niedziela Zwykła – 12.08.2018

   7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Tomasza z okazji urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Za + Karola Balcer w 9 rocz. śmierci

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Anny i Krzysztofa Waniek z okazji 18 rocz. ślubu;dla Katarzyny i Grzegorza Niewidok z okazji 7 rocz. ślubu z bł. dla dzieci Jydytki i Marysi oraz dla Faustyny Karoliny Niewidok z okazji chrztu św. i dla Huberta Wojciecha Szumińskiego z okazji roczku z bł. dla rodziców i chrzestnych (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + rodziców Pelagię i Alfreda Mróz, + z pokr. Mróz i Morys