XIX Niedziela Zwykła – 20.10.2019

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Agnieszki i Władysława Pławiak z okazji 50 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

10.00

I – Za + rodziców Annę i Hieronima Gwiżdż i + z rodzin Ryszka i Glowala
II – Za + ojca Czesława Płaza w 5 rocz. śmierci

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Janiny i Ryszarda Twerdyk z okazji 49 rocz. ślubu; dla Patrycji Uryga z okazji 19 rocz. urodzin; dla Julii Bagan z okazji 18 rocz. urodzin; dla Jakuba Kuźniewicz z okazji 5 rocz. urodzin; dla Patrycji i Patryka Śniegoń z okazji 2 rocz. ślubu; dla Marii Teresy Kapałka z okazji roczku oraz dla dzieci: Marty Stefanowicz i Mateusza Jana Cendrzak z okazji chrztu św. (chrzest po mszy św.)

16.15Nabożeństwo różańcowe

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Marii Piechaczek z okazji 81 rocz. urodzin z bł. dla rodziny