XVI NIEDZIELA Zwykła – 18.07.2021- Błog. kierowców i poświęcenie pojazdów

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + Józefę Stańdo-Rzepczyk od rodziny Zelek

10.00

Za + Józefa i Halinę Adamowicz w 34 rocz. śmierci, + z rodzin Adamowicz, Pawłowicz, Ciumczyk i Lisanti

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Barbary i Grzegorza Głowackich z okazji 12 rocz. ślubu; dla dziecka Piotra Sztur z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + męża Jana Chmura w 2 rocz. śmierci i + pokr.