XVI NIEDZIELA Zwykła – 19.06. 2020

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + mamę Katarzynę w 20 rocz. śmierci, + ojca Józefa, + brata Ryszarda i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Zofii i Ryszarda Muszyńskich z okazji 30 rocz. ślubu z bł. dla najbliższych

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Brygidy Jadczyk z okazji 70 rocz. urodzin; dla Danuty i Jerzego Głowackich z okazji 40 rocz. ślubu; dla Doroty i Leonarda Dziadzio z okazji 40 rocz. ślubu; dla Magdaleny i Klaudiusza Rajtor z okazji 38 rocz. ślubu i wnuczki Małgosi Rajtor z okazji 2 rocz. urodzin; dla Karoliny i Michała Wiśniewskich z okazji 5 rocz. ślubu; dla Mai Białowąs z okazji 18 rocz. urodzin oraz dla dzieci: Marcela Antoniego Zbozień z okazji roczku i Laury Klary Wołoszyn z okazji chrztu św. z bł. dla ich rodzin (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + córkę Barbarę Bluz i + męża Stanisława i + z pokr.