XVII NIEDZIELA Zwykła – 26.07.2020 – Poświęcenie pojazdów i bł. kierowców

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + Hieronima Gwiżdż i + Bronisława Hędrzak

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Jana Jańczyk z okazji 10 rocz. urodzin i Bartłomieja Jańczyk z okazji 21 rocz. urodzin z bł. dla najbliższych

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Barbary Grajek z okazji urodzin; dla Joanny i Arkadiusza z okazji 17 rocz. ślubu i kolejnych rocz. urodzin; dla Dominiki i Pawła Rajtor z okazji 12 rocz. ślubu; dla Błażeja Rakwic z okazji 21 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych

20.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski, czas pracy zawodowej i przejście na emeryturę dla Rolanda z okazji 65 rocz. urodzin i prośbą o bł. w dalszym życiu oraz za + Tadeusza Nawrockiego