XVIII NIEDZIELA Zwykła – 1.08.2021

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + Annę i Hieronima Gwiżdż, + Bronisława i Irenę Hędrzak

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Piotra z okazji urodzin z bł. dla żony, córki i syna

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. Boże: dla Zofii i Wacława Winczakiewicz z okazji 45 rocz. ślubu; dla Barbary Grajek z okazji 68 rocz. urodzin; dla Agnieszki i Dariusza Rajtor z okazji 6 rocz. ślubu; dla Błażeja Rakwic z okazji 22 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych

20.00

Za + Marię i Władysława Zięba, + rodziców z obu stron, + Helenę Zięba w kolejną rocz. śmierci